Kraby z rodzaju Portunus Weber z serii menilitowej Karpat

Anna Jerzmańska

Abstract


Crabs of the genus Portunus Weber from the Menilite Series of the Carpathians

Autorka opisuje kraby Portunus oligocenicus Pauca z serii menilitowej jednostki skolskiej oraz z Rumunii z menilitów okolicy Valeni de Munte. Obecność dobrze zachowanych pancerzy tych krabów świadczy, że nie uległy one pośmiertnemu transportowi i zostały zagrzebane w strefie sublitoralnej.

Full Text:

PDF