Struktury stromatolitowe w transgresywnych utworach środkowej jury w Woli Morawieckiej (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich)

Michał Szulczewski

Abstract


Stromatolitic structures in Middle Jurassic transgressive deposits at Wola Morawiecka (southern margins of the Holy Cross Mountains, Central Poland)

Autor przedstawia charakterystykę onkolitów i stromatolitów z batonu i dolnego keloweju. Wykazane zostały podobieństwa struktur stromatolitowych z Woli Morawickiej do niektórych współczesnych struktur stromatolitowych. Specyficzne usytuowanie horyzontów stromatolitowych w osadach bezpośrednio transgresywnych zostało wykorzystane dla określenia ekologii stromatolitów jurajskich.

Full Text:

PDF