Żyły kwarcowe Gór Izerskich i ich pogórza

Stanisław Lewowicki

Abstract


Quartz veins of the Izera Mts. and Foreland (Western Sudetes)

Praca przedstawia charakterystykę geologiczną i petrograficzną trzech żył kwarcowych występujących we wschodniej części bloku Karkonoszy. Podano wyniki analizy chemicznej i mikroteksturalnej. Omówiono przebieg zmian metasomatycznych w obrębie i sąsiedztwie żył kwarcowych. Rezultaty badań petrologicznych dały podstawę do wyprowadzenia wniosków genetycznych.

The paper presents a geological and petrological characteristics of three quartz veins occurring within the metamorphic cover of the Karkonosze Mts granite. Results of chemical and mictrotextural analyses are given.

Full Text:

PDF