Rozwój litologiczny jegłowskiej serii kwarcytowej

Kazimierz Chmura

Abstract


Lithology of the Jegłowa quartzite series (Sudetes Mts.)

W pracy przedstawione zostały wyniki badań kwarcytów i łupków kwarcytowych jegłowskiej serii kwarcytowej. Omówiono skład ziarnowy i mineralny wydzielonych typów kwarcytów oraz łupków kwarcytowych. Ustalono, że kwarcyty omawianej jegłowskiej serii kwarcytowej są różnoziarniste, a łupki kwarcytowe natomiast równo i drobnoziarniste. Pod względem petrotektónicznym kwarcyty i łupki kwarcytowe są zróżnicowane. Kwarcyty są uformowane jako B-tektonit, łupki kwarcytowe są tektonitem złożonym S + B tektonit. Podano własności fizyczne i skład chemiczny kwarcytów.

Full Text:

PDF