Gnejsy sowiogórskie w świetle badań strukturalnych

Wojciech Grocholski

Abstract


The Sowiogóry gneisses in the light of structural studies

Przedstawiono stan zaawansowania badań strukturalnych gnejsów sowiogórskich na tle petrologii omawianych skał. Wyliczono tekstury migmatytów sowiogórskich na podstawie aktualnej systematyki tych skał. W rozdziale końcowym zawarte są wstępne wyniki badań autora w zachodniej części występowania gnejsów sowiogórskich na przedpolu sudeckim z nawiązaniem do mezostruktur Gór Sowich i fałdowań centralnych partii bloku czeskiego.

Full Text:

PDF