Otoczaki skał wulkanicznych w zlepieńcu pstrego piaskowca w okolicy Jaworzni

Ryszard Fuglewicz

Abstract


Pebbles of volcanic rocks in a Lower Triassic conglomerates in Jaworznia

Autor znalazł w zlepieńcu pstrego piaskowca w okolicy Jaworzni koło Kielc otoczaki skał wulkanicznych, dotychczas nie znanych z tego obszaru. Otoczaki te reprezentują skały porfirowe i tufogeniczne.

Full Text:

PDF | Supplementary files