Orientacja otoczaków na plaży nadmorskiej

Kazimierz Dziedzic

Abstract


Orientation of pebbles on a marine beach

W pracy omawia się ułożenie składników żwirów na plaży nadmorskiej. Wskazuje się na obecność dwóch kierunków uprzywilejowanej orientacji, z których jeden, wyznaczony przez osie A otoczaków odpowiada w przybliżeniu linii wybrzeża (b), drugi natomiast zaznaczający się w ułożeniu płaszczyzn AB informuje o kierunku przemieszczania (a) i położeniu zbiornika wodnego. Zwraca się uwagę na zależność symetrii uporządkowania od warunków depozycji.

Full Text:

PDF | Supplementary files