Fitostratygrafia serii karbońskiej morawsko-śląskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Eva Purkyňová

Abstract


Phytostratigraphy of the Carboniferous Formation in the Czechoslovakian part of the Upper Silesia Coal Basin

W wyniku badań florystycznych przeprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu na materiałach pochodzących z licznych wierceń wydzielono w karbonie morawsko-śląskim szereg poziomów florystycznych. W serii osadów bezwęglowych oznaczyć można dwa poziomy fitostratygraficzne: górnowizeński i dolny poziom namuru A. W serii osadów węglonośnych wydzielono łącznie sześć poziomów stratygraficznych: górny i środkowy namur A, namur B, namur C, westfal A (dolny i górny).

The results of phytostratigraphic investigations carried out during the past 10 years permitted to establish several zones iin the Carboniferous formation of the Czechoslovakian part of the Upper Silesia Coal Basin. Two of them are covering barren series: the Upper Visean zone and the lower zone of the Namurian A. The coal-bearing series has been divided into 6 phytostratigraphic zones.

Full Text:

PDF