O poziomach z fauną w górnej części warstw porębskich (górny namur A) w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Łucja Musiał

Abstract


Fauna-bearing horizons in the Upper Poręba Basin (Upper Namurian A) in the north-eastern part of the Upper Silesia

Na podstawie wyników 35 wierceń wykonanych w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego autorka omówiła poziomy z fauną w górnej części warstw porębskich. Prześledzona zmienność w charakterze fauny omawianego regionu sugeruje częściowe wysładzanie się poziomów z fauną morską lub ich zanik w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.

Full Text:

PDF