Horridonia horrida (Sowerby) ze zlepieńców cechsztyńskich rejonu Gałęzic (Góry Świętokrzyskie)

Stanisław Czarniecki, Aleksandra Kostecka, Stanisław Kwiatkowski

Abstract


Horridonia horrida (Sowerby) from the Zechstein conglomerate at Gałęzice (Holy Cross Mountains, Poland)

Na wzgórzu Besówka w Gałęzicach występuje wapień węglowy wizenu oraz seria jasnoróżowych wapieni z wkładkami zlepieńców. W jasnoróżowych wapieniach i w wapiennym spoiwie zlepieńców znaleziono skamieniałość Horridonia horrida, wskazującą na cechsztyńsiki wiek tych osadów. Wapień węglowy należy prawdopodobnie w całości do poziomów Di-D2 wizenu.

Full Text:

PDF