Przewodnik wycieczek terenowych XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Pieniny 1963 r.)

Krzysztof Birkenmajer, Kazimierz Bogacz, Stefan Kozłowski, Stanisław Węcławik

Abstract


Guide to the geological excursions of the XXXVI Annual Meeting of the geological society of Poland, Pieniny Mountains, 1963

Full Text:

PDF | Supplementary files