Wstępne wyniki badań paleobotanicznych nad neogenem Domańskiego Wierchu i Orawy

Maria Łańcucka-Środoniowa

Abstract


Preliminary results of palaeobotanical investigations of the fresh-water Neogene deposits of Somański Wierch and Orawa (West Carpathians)

Full Text:

PDF | Supplementary files