Problemy polskiego rauraku i astartu

Jan Kutek

Abstract


Le probleme du Rauracien et de l’Astartien de Pologne

Autor uzasadnia potrzebę usunięcia pięter raurak i astart z podziału stratygraficznego polskiego malmu.

Full Text:

PDF