Współczesne onkolity w potokach północnego Wietnamu i Tatr Polskich

Jerzy Głazek

Abstract


Recent oncolites in streams of North Vietnam and of the Polsih Tatra Mts.

Opisano współczesne onkolity słodkowodne tworzące się w potokach. Onkolity zebrane w Północnym Wietoalmie określono jako Osagia planotumulosa glebulosa, a znalezione w Tatrach - Nubecularites nubeculariformis glebulosus. W onkolitach tych znaleziono szczątki glonów, które brały udział w ich tworzeniu.

Recent fresh-water oncolites occurring in streams are described. The oncolite’s collected in North Vietnam are determined as Osagia planotumulosa glebulosa, and the specimens collected in the Tatra Mts as Nubecularites nubeculariformis glebulosus. The oncolites contain Algae which contributed to their formation.

Full Text:

PDF