Przyczynek do znajomości szczelin z wysychania

Piotr Roniewicz

Abstract


Contribution on mud cracks formation

Autor przedstawia charakterystykę szczelin z wysychania w oparciu o własne badania eksperymentalne oraz obserwacje struktur kopalnych pochodzących z dolnego triasu Gór Świętokrzyskich i Tatr. Podane zostały pewne kryteria umożliwiające bliższe określenie typów szczelin z wysychania oraz odróżnienie ich od struktur podobnych, o innej genezie.

A characteristics of mud cracks is presented, based upon laboratory investigations and observation of fossil mud cracks in the Bunter of the Holy Cross Mts, and in the Werfenian of the Tatra Mts. Criteria for differentiation between dessication mud cracks and synaeresis cracks are given.

Full Text:

PDF