Procesy wciskowe w osadach klastycznych i oolitowych

Andrzej Radwański

Abstract


Pitting process in clastic and oolitic sediments

Przedstawiono charakterystykę struktur wciskowych i odtworzono przypuszczalny przebieg ich formowania w obrębie osadów psefittowych (zlepieńce), klastyczno-węglanowych z materiałem orgainodetrytycznym, oolitowych (wapienie oolitowe) i piaszczystych, iczysto kwarcowych (piaskowce kwarcytowe bądź kwarcyty). Rozpatrzono procesy wciskowe jako jeden ze sposobów diagenezy pewnego typu osadów, takich mianowicie, w których poszczególne elementy stykają się z sobą bez udziału spoiwa wypełniającego.

Different forms of pits in sedimentary particles (e.g. pebbles, ooidis, quartz grains, other detrital grains, shells and shell fragments) and their origin have been reviewed. On the basiis of personal material and bibliographic references these structures and their origin have been shown to be very uniform in different sediments. The pitting structures are no extraordinary phenomena. They are only a special product of diagemesis.

Full Text:

PDF