Szczeliny i obrywy grawitacyjne na grzbiecie między Dolinkami Spis-Michałowej a Rozpadliną w Masywie Szerokiej Jaworzyńskiej (Tatry Wschodnie)

Jerzy Lefeld

Abstract


Fissures and gravitational slides on the range between the spis-Michałowa and Rozpadlina Valleys in Szeroka Jaworzyńska Massif (Eastern Tatra Mts.)

Na grzbiecie rozdzielającym dolinki Spis-Michałową i Rozpadlinę w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej zaobserwowane zostały obrywy grawitacyjne i rozdziawione szczeliny. Powstanie tych obrywów opadających ku dolinie Białej Wody oraz szczelin wiązane jest z ustąpieniem lodowca doliny Białej Wody.

Gaping fissures and gravitational rodk-slides, descending toward the Biała Woda Valley, were observed within the range between the Rozpadlina and Spis-Michałowa side valleys in the Szeroka Jaworzyńska Massiv in the Tatra Mountain (figs. 1 and 2, plattes IX and X). The origin of these slope features is due to collapse of the ridge after disappearing of the Biała Woda glacier. This took place most probalbly in early Holocene.

Full Text:

PDF