Swojemu Nauczycielowi i Wychowawcy Profesorowi Dr Edwardowi Passendorferowi w czterdziestopięciolecie Jego pracy naukowej wdzięczni uczniowie

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Abstract


A leur Maître et professeur Monsieur Efward Passendorfer a l’occasion du 45-eme anniversaire de Son oeuvre scientifique ses éleves reconnaissants

Full Text:

PDF