Sedimentation of the Popiele beds in the Polish Carpathians

Stanisław Dżułyński, Janusz Kotlarczyk

Abstract


O pochodzeniu warstw popielskich w Karpatach polskich

Warstwy popielskie w Karpatach polskich są w całości osadem spływów podmorskich. Utworzyły się one w stosunkowo krótkim czasie podczas osadzania się pierwszych menilitopodobnych utworów w basenie skolskim. Spośród licznych porwaków tkwiących w brunatnym mułowcu najliczniej występują duże płaty łupków i margli oraz fragmenty piaskowców. Część z nich pochodzi z warstw hieroglifowych, inne nie różnią się od łupków menilitowych i piaskowców kliwskich. Skamieniałości w warstwach popielskich są przemieszczone, a częściowo może i na wtórnym złożeniu.

Full Text:

PDF