Distribution of short-period geomagnetic variations related to tectonics in Central Europe

Władysław Pożaryski, Zdzisław Małkowski, Jerzy Jankowski

Abstract


Rozkład krótkookresowych zmian pola magnetycznego Ziemi w Europie środkowej w powiązaniu z tektoniką

Full Text:

PDF