Litologia i dynamika tworzenia się osadów piaszczystych strefy brzegowej w Darłówku i Ustce

Roman Racinowski

Abstract


Lithology and origin of sands of the littoral zone ar Darłówek and Ustka

W oparciu o wyniki badań składu granulometrycznego, mineralnego oraz obtoczenia ziarn kwarcu z materiału zebranego w Darłówku i Ustce podano charakterystykę osadów strefy brzegowej w profilu poprzecznym od nadbrzeża po przybrzeże. Stwierdzono, że pod wpływem działalności wód potoku przyboju występuje zróżnicowanie osadów pod względem składu mineralnego i uziamienia.

Full Text:

PDF