Utwory neokomskie z Baszni koło Lubaczowa

Władysław Moryc, Janina Waśniowska

Abstract


Neocomian deposits at Basznia near Lubaczów

W odwierconym koło Lubaczowa otworze Basznia 1 stwierdzono między osadami kredy górnej a jury górnej ciemne utwory mułowcowo-piaskowcowo-węglanowe, które na podstawie zawartego w nich zespołu otwornic autorzy zaliczyli do neokomu (walanżyn-hoteryw). Jest to najdalej na wschód wysunięty punkt występowania utworów neokomu pozakarpackiego w Polsce.

Mudstones, sandstones and carbonate rocks containing Neocomian Foraminifera, overlying the Upper Jurassic and underlying the Upper Cretaceous deposits were found in a bore-hole near Lubaczów. This is the easternmost known occurence of the epicontinental Neooomiain in Poland.

Full Text:

PDF