The Y-modulation method in investigations of the structures of microfossils in SEM

Marian A. Gasiński, Anna Hanusiak, Ryszard Tyrankiewicz

Abstract


Wykorzystanie elektronów wtórnych do modulacji składowej pionowej wiązki monitora w badaniach struktur mikroskamieniałości w mikroskopie skaningowym

Described is the little known Y-modulation method in SEM. This method allows the elimination of excess information, whale at the same time gives as added information about the structure of the specimen. Paper describes Y-modulation method in regards to the investigations of structures of microfossils.

Full Text:

PDF | Supplementary files