Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 1. Sedimentary structures and textural differentiation

Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski

Abstract


Przejście od sedymentacji kontynentalnej do płytkomorskiej w obrębie białego spągowca (dolny perm monokliny przedsudeckiej). 1. Struktury sedymentacyjne i zróżnicowanie teksturalne

In the Permian clastics, the following major environmental associations have been distinguished in ascending order: (1) fluvial, (II) aeolian and,. (Ill) shallow-marine. Based on structural-textural data, the Weissliegendes sandstones are interpreted here as aeolian dune deposits (possibly coastal dunes). The uppermost part of the Weissliegendes has been redeposited in shallow-marine waters during the Zechstein transgression. The Weissliegendes sandstones are of complex origin. They represent a transition from the continental Rotliegendes to marine Zechstein deposits.

Full Text:

PDF | Supplementary files