Les Madréporaires des calcaires urgoniens de la série haut-tatrique dans la Tatra Polonaise

Elżbieta Morycowa, Jerzy Lefeld

Abstract


Koralowce z wapieni urgońskich serii wierchowej Tatr Polskich

Opracowano zespół koralowców z wapieni urgońskich (barrem — dolny apt) serii wierchowej Tatr polskich. Przedstawiony zespół składa się z form kolonijnych i osobniczych reprezentujących 18 gatunków, z których 7 oznaczono dokładnie, 1 został opisany jako nowy podgatunek, pozostałe oznaczone są w przybliżeniu. Zamieszczono tu również wnioski ekologiczne i stratygraficzne.

La presente etude concerne les polypiers trouves dans les calcaires urgoniens (Barremien-Aptien inferieur) de la serie haut-tatrique (Wysoka Turnia, Giewont) dans la Tatra Polonaise. Les polypiers sont des formes coloniales et simples representees par 18 especes. Plusieurs especes n’ont pu etre determinees qu’approximativement; il y a seulement 7 especes dont la determination parait eertaine, et une forme representee par une sous-espece nouvelle. Le milieu et la Valeur stratigraphique des polypiers sont discutes.

Full Text:

PDF