Mszywioły z zagłębień po skałotoczach z miocenu Skotnik koło Buska

Jerzy Małecki

Abstract


Miocene bryozoa from the borings of Lithophags of Skotniki near Busko

Autor opracował faunę mszywiołów występującą w wydrążeniach skałotoczy w otoczakach jurajskich w osadach mioceńskich w okolicy Skotnik.

Full Text:

PDF