Trzeci płat magurski synkliny Kołaczyc

Adam Tokarski

Abstract


The third Magura outlier of the syncline of Kołaczyce (Polish Carpathian Mts.)

Trzeci płat magurski synkliny Kołaczyc wyróżnia się regularną budową i wodonośnością. „Nie-karpacki” zrzut południowo-zachodniego skrzydła ukośnej dyslokacji tnącej trzeci płat może być odwzorowaniem odmłodzonego laramijskiego progu podkarpackiego, podmioceń.skiego podłoża zazębionego z synkliną fliszu.

Full Text:

PDF | Supplementary files