Próba określenia pozycji stratygraficznej glin zwałowych na podstawie badań granulometrycznych

Feliks Różycki

Abstract


A tentative determination of the startigraphic position of bulder clays based on granulometric investigations

Gliny zwałowe stadium Warty odznaczają się obecnością dużych eratyków, a przeciętny skład granulometryczny jest następujący: piasek — 50%, mułek — 25%, ił — 25%. Gliny zwałowe stadium Radomki mają następujący przeciętny skład granulometryczny: piasek — 47,4%, mułek — 31,4%, ił — 21,8%. Gliny zwałowe zlodowacenia krakowskiego mają prawie podobny skład granulometryczny jak gliny stadium Warty.

Full Text:

PDF