Rozwój produktywnej formacji węglowej w Sudetach środkowych

Kazimierz Dziedzic

Abstract


Development of coal measures in Central Sudety Mts.

Autor omawia utwory górnokarbońskie w niecce śródsudeckiej uwzględniając zasadniczo następujące zagadnienia: stosunek serii górnokarbońskiej do podłoża, wulkanizm górnokarboński i cykle sedymentacyjne. Wskazuje na ciągłość osadzania na przełomie dolnego i górnego karbonu. Depresje na noworudzkim masywie gabrowo-diabazowym uważa za formy erozyjne wypełnione akumulacją wizeńsko-namurską. Podkreśla rolę kryptowulkanizmu w sedymentacji westfalskiej. Na przykładzie zlepieńców kwarcowych warstw wałbrzyskich zwrócił uwagę na znaczenie zmian klimatycznych dla sedymentacji karbońskiej. Rozpatrzona też została geneza Zagłębia Wałbrzyskiego.

Full Text:

PDF | Supplementary files