Wiek serii witowskiej w świetle badań minerałów ciężkich

Michalina Kucia-Lubelska

Abstract


The age of Witów series based on the heavy mineral assemblages

Badania terenowe oraz analizy minerałów ciężkich pozwoliły stwierdzić, że seria witowska jest osadem rzecznym złożonym w okresie od górnego tortonu po dolną granicę czwartorzędu w rynnie wyciętej w iłach mioceńskich.

Full Text:

PDF