Przyczynek do znajomości facji i skamieniałości wapienia tytońskiego z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla

Stanisław Geroch, Elżbieta Morycowa

Abstract


Contribution a la connaissance des facies et fossiles des calcaires tithoniques a Kruhel Wielki pres de Przemyśl (Carpathes de Flysch Pologne)

Full Text:

PDF