Wulkanity i osady permu nawiercone w Zbójniku koło Nieporaza (region śląsko-krakowski)

Halina Roszek, Anna Siedlecka

Abstract


Permian volcanites at Zbójnik near Nieporaz (Silesian-Cracow region)

Podano charakterystykę petrograficzną wulkanitów i osadów permu, nawierconych we wisi Zbójnik na W od Krzeszowic (okolice Krakowa). Są to melafiry i diabazy, przekładane mułowcami i ipiaskowcami szarogłazowymi. Wyróżniono istnienie pięciu co najmniej odrębnych erupcji lawy, początkowo diorytowej, a w ostatniej fazie kwaśno diorytowej. Skały starszych wylewów odpowiadają melafirom okolic Krzeszowic, najmłodszy wylew jest analogiczny do diabazu z Niedźwiedziej Góry. Tradycjonalne nazwy „melafir” i „diabaz” przyjęte dla zasadowych wulkanitów krakowskich należałoby zastąpić określeniami „trachyandezytowy dtoleryt” i „bazaltowy trachyandezyt”, opartymi o parametry geochemiczne.

Full Text:

PDF