Paleogeografia cechsztynu Monokliny Przedsudeckiej

Jerzy Kłapciński

Abstract


Palaeogeographical characteristics of the Zechstein of the Fore-Sudetic Monocline

W niniejszej pracy autor przedstawia mapy miąższości poszczególnych serii cechsztynu podając zarazem granicę zasięgu morza cechsztyńskiego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Autor zwraca szczególną uwagę na głębokość ówczesnego morza cechsztyńskiego, na tworzenie się wapieni, dolomitów, anhydrytów i soli.

Isopachyte maps of the individual members of the Zechstein series are presented and limits of extension of the ingressions of the Late Permian sea on the Fore-Sudetic Monocline indicated. The dependence of deposition of limestones, dolomites, anhydrites and salts on the depth of the basin is discussed.

Full Text:

PDF