Drobne struktury masywu górskiego Wielkiej Sowy

Wojciech Grocholski

Abstract


Minor structures of the Wielka Sowa massif (Sowie Mounts, Sudeten)

Autor przedstawia wyniki badań geologicznych w masywie Wielkiej Sowy w Górach Sowich - Sudety Środkowe. Przegląd skał krystalicznych zawiera nowe dane dotyczące rozprzestrzenienia granitów i gnejsów fibrolitowych w serii polymigmatytowej. Omówiono kierunkowe odkształcenia w obrębie różnych o d mian strukturalnych paragnejsów plagioklazowo-biotytowych i granitognejsów mikroklinowych. Na podstawie obserwacji palowych i statystycznego opracowania pomiarów drobnych struktur przedstawiono przypuszczalny mechanizm i następstwo ich powstawania w procesie synkinemalycznej migmatytyzacji.

Full Text:

PDF