Kirklandia multiloba n.sp. - a jellyfish from the Carpathian Flysch

Andrzej Ślączka

Abstract


Meduza z fliszu karpackiego - Kirklandia multiloba n.sp.

W warstwach istebniańskich górnych (paleocen) na północ od Nowego Sącza został znaleziony przez autora odcisk o budowie radialnej. Wykazuje on cały szereg cech zbieżnych z meduzami rodizaju Kirklandia opisanymi przez E. Castera z dolnej kredy Teksasu. Dla formy tej proponowana jest nazwa Kirklandia multiloba n. sp.

Problematic imprint was found in the Upper Istebna shales (Paleocene), north of Nowy Sącz. It shows similarity to the jellyfish which belong to the Kirklandia. The name Kirklandia multiloba n. sp. is proposed for this form.

Full Text:

PDF