Osady permu na północno-wschodnim obrzeżeniu Zagłębia Górnośląskiego

Anna Siedlecka

Abstract


Permian in the north-eastern border of the Upper Silesia

Stwierdzono, że osady permskie w omawianym obszarze reprezentowane są nie tylko przez zlepieńce wapienne, iły i tufy, lecz także przez zlepieńce porfirowo-wapienne, porfirowo-itufowe, skały wapienno-ilasto-piaszczyste oraz piaskowce. Są to wszystko utwory lądowe o cechach sedymentów piedmontowych. Zazębiają się one ze sobą w kierunku poziomym oraz przewarstwiają w pionowym. Osady te wypełniają zapadlisko ciągnące się łukiem od Krzeszowic po Tarnowskie Góry. Rozwój utworów permu związany jest ściśle z ruchami tektonicznymi fazy saalskiej oraz zjawiskami wulkanizmu. Opracowywane osady reprezentują perm dolny, częściowo jednak stanowić mogą kontynentalną fację cechsztynu. Obszar alimentacji stanowiły przede wszystkim wypiętrzone masywy hercyńskie znajdujące się na E, NE i N od basenu sedymentacji permskiej. W składzie osadów dolnego permu jest również materiał wulkaniczny pochodzący z permskich erupcji.

The Permian series present on the NE border of the Upper Silesia Coal Basin is filling an elongated arcuate depression. The series is of continental origin, consisting chiefly of conglomerates, red-coloured sandstones, and variegated gypsiferous clays and limestones, accompanied by volcanic rocks and tuffs. The series is representing the Lower Permian, and possibly partly the Upper Permian in continental facies.

Full Text:

PDF