W pięćdziesięciolecie pracy Kazimierza Wójcika o jurze Kruhela Wielkiego pod Przemyślem

Marian Książkiewicz

Abstract


50th anniversary of the „Jurassic of Kruhel near Przemyśl” by Kazimierz Wójcik

Full Text:

PDF