Analiza palynologiczna osadów mioceńskich odwiertu Kłaj 1

Zofia Kita

Abstract


Palynological analysis of Tortonian deposits from the bore-hole Kłaj 1

Spektrum pyłkowe osadów tortonu wodwiercie Kłaj 1 jest na ogół monotonne, a przeważają w nim Coniferae. Występują gatunki wskazujące na klimat umiarkowanie ciepły.

The pollen spectrum of the Tortonian deposits from the bore-hole Kłaj 1 is generally rather monotonous, there are prevailing Coniferae. There occur species characteristic of climate temperate warm.

Full Text:

PDF