Dolny torton w Przeciszowie koło Oświęcimia

Stefan Witold Alexandrowicz, Wilhelm Krach

Abstract


Le Tortonien inférieur a Preciszów pres d’Oświęcim

Autorzy przedstawili szczegółowy opis profilu osadów tortońskich z Przeciszowa; na podstawie makro- i mikrofauny określono ich wiek. Dolny opol obejmuje osady lądowe, słodkowodne i brakiczne, górny opol reprezentowany jest przez morskie utwory ilasto-margliste i ilasto-piaszczyste. Brakiczne osady dolnego opolu (warstwy z węglem brunatnym) zawierają bogaty zespół mięczaków tortońskich, a iły górnego opolu — zespoły otwornic IIA, IIB i IIC.

Les auteurs presentent une description detaillee dup rofil des sediments tortoniens de Przeciszów. Ils у ont distingue: l’Opolien inferieur, comprenant les sediments continentaux, les depots lacustres et les depots saumatres - et l’Opolien superieur, represente par des formations marines argilo-sablonneuses. La macro- et la microfaune determinee permet de fixer l’age des couches decrites. Les sediments des eaux saumatres d’Opolien inferieur (couches a lignite) contiennent une riche association de Mollusques tortoniens, tandis que les argiles d’Opolien superieur - des associations de Foraminiferes IIA, IIB, et IIC.

Full Text:

PDF