Geneza anomalii siły ciężkości z rejonu środkowej części Przedgórza Karpat

Zbigniew Fajklewicz

Abstract


Origin of garvity anomalies in the central part of the Fore-Carpathian Depression

Interpretacja zdjęcia grawimetrycznego z rejonu środkowej części Przedgórza Karpat oparta jest na zastosowaniu specjalnej metodyki opracowanej przez autora oraz na znajomości ciężarów objętościowych skał z 16 wierceń. Przedstawiono wnioski geologiczne.

The interpretation of the gravity picture of the central part of the Fore-Carpathian Depression is based on a method of work elaborated by the author, and on data about rock density from 16 bore-holes. Geological conclusions are presented.

Full Text:

PDF