Uwagi o budowie geologicznej wschodniej części polskich Karpat fliszowych w świetle głębokich wierceń

Piotr Karnkowski

Abstract


Remarques sur la structure géologique du Flysch de la partie orientale des Karpates Polonaises d’apres des farages profonds

Autor omawia niektóre wyniki badań geologicznych uzyskane z wierceń w rejonie płaszczowiny magurskiej, jak wiekowe następstwo warstw i stosunek do niższych jednostek. Omówiono również częściowo wyniki wierceń na obszarze jednostki śląskiej. Przedstawiono ogólnie dane z głębokich wierceń w rejonie brzegu Karpat. Poruszono zagadnienie stosunku Karpat fliszowych do Przedgórza i podłoża.

Full Text:

PDF