Złoża ropy i gazu w Zapadlisku Przedkarpackim

Zbigniew Obuchowicz

Abstract


Złoża ropy i gazu na terenie zapadliska przedkarpackiego znane są z kilkunastu punktów. Występują one w osadach górnego karbonu, triasu, jury, kredy i miocenu. Autor podaje krótką charakterystykę tych złóż załączając przekroje geologiczne i mapy.

Full Text:

PDF