Próba wyjaśnienia genezy płatów magurskich w okolicy Jasła oraz płata podśląskiego z okolicy Wielopola Skrzyńskiego

Jan Jasionowicz, Franciszka Szymakowska

Abstract


An attempt to explain the origin of Magura Nappe Outliers from the vicinity of Jasło and of the Subsilesian Nappe from the vicinity of Wielopole Skrzyńskie

Autorzy po przeprowadzeniu szczegółowej analizy obserwacji sedymentologicznych w warstwach krośnieńskich w bliskim sąsiedztwie z utworami płatów magurskich oraz płata podśląskiego (płat Nawsia) dochodzą do wniosku, że płaty Skołyszyna, Lipnicy, Kluczowej i Sowiny zostały oderwane od czoła nasuwającej się płaszczowiny magurskiej, a płat Nawsia od płaszczowiny podśląskiej i grawitacyjnie osunięte w obszar basenów śląskiego i skolskiego w czasie końcowej sedymentacji w nich warstw krośnieńskich.

Sedimentologic observations allow to advance the supposition that the Magura and Subsilesian nappe outliers described in this paper could have been displaced to their present position in consequence of big gravitational slides of rock masses detached from the fronts of advancing nappes.

Full Text:

PDF