Tektonika Podhala

Bronisław Halicki

Abstract


The tectonics of Podhale

Autor opisuje zjawiska tektoniczne w południowej, przyskałkowej części fliszu podhalańskiego, stwierdza nieznaczne tylko zaburzenia w obrębie centralnej części niecki, wymienia szereg drugorzędnych drobnych struktur równoległych i poprzecznych w stosunku do osi niecki. Omawia cios we fliszu podhalańskim i jego związek z uskokami.

Full Text:

PDF