Ordowik i sylur w podłożu Zapadliska Przedkarpackiego

Henryk Tomczyk

Abstract


Ordovician and Silurian in the absement of the Fore-Carpathian Depression

W niniejszej pracy autor przedstawił stratygrafię utworów ordowiku i syluru, stwierdzonych w profilach wierceń na obszarze Przedgórza Karpat (zapadliska przedkarpackiego). Przeprowadził on korelację utworów ordowiku i syluru z utworami tego wieku występującymi w Górach Świętokrzyskich i na obszarze platformy wschodnioeuropejskiej. Następnie wprowadził nową nomenklaturę warstw dla udokumentowanych osadów ordowiku i syluru, podaje ich charakter litofacjalny z występującymi tam zespołami fauny, szerzej uzasadnia wydzielone poziomy stratygraficzne oraz regiony paleogeograficzne — lokalne. W podsumowaniu autor wypowiada się odnośnie do kierunków migracji planktonu graptolitowego oraz co do procesów orogenicznych, których wiek w podłożu zapadliska przedkarpackiego przypadać może na pogranicze syluru a dewonu.

The author presents the stratigraphy of the Ordovician and Silurian formations discovered by bore-holes in the basement of the Fore-Carpathian Depression. Correlations with coeval formations present in the Holy Cross Mts and on the East European Platform are presented, and new names introduced for the members of the Ordovician and Silurian in the Fore-Carpathian Depression. Lithofacial development, faunal assemblages, and paleogeographical regions are discussed, as well as directions of migration of the graptolite plancton. The age of orogenic processes which folded the Early Paleozoic rocks in the Fore-Carpathian Depression is referred to the Silurian — Devonian boundary.

Full Text:

PDF