Nowe dane o dolnym karbonie w podłożu Przedgórza Karpat

Halina Żakowa

Abstract


Nouvelles donnees sur le Carbonifere inférieur dans le substratum dans l’avant -pays des Karpates

Zbadano osady karbonu z otworów wiertniczych Nieczajna Dolna 3, Podborze 10 i Załucze 1. W otworze Załucze 1 stwierdzono ciągłość sedymentacji z dewonu do karbonu. W otworze Podborze 10 większa część przewierconej serii karbonu jest w facji kulmu, która prawdopodobnie jest związana z kulmem wizenu Gór Świętokrzyskich.

On a examine les depots du Carbonifere des forages Nieczajna Dolna 3, Podborze 10 et Załucze 1. Dans le forage de Załucze 1 on a constate la continuite de la sedimentation du Devonian au Carbonifere. Dans le forage Podborze 10 la plus grande partie de la serie de Carbonifere represente le facies du Culm qui est lie probablement avec le Culm (Viseen) de Góry Świętokrzyskie (Mts. Saint Croix). Dans ce travail on a donne les resultats de la recherche detaillee des depots du Carbonifere de trois forages Nieczajna Dolna 3, Załucze 1, Podborze 10 executes dans I’avantnpays des Karpates. Ces resultats completent et changent meme les donnees actuelles concernant le Carbonifere de ce terrain.

Full Text:

PDF