Profil dolnej kredy śląskiej w Lipniku koło Bielska

Stanisław Geroch, Wiesław Nowak

Abstract


The Lower Cretaceous in Lipnik near Bielsko, Western Caropathians

Przedstawiono litologię i rozmieszczenie mikrofauny w jednym profilu fliszu dolnokredowego, śląskiej jednostki w miejscowości Lipnik kolo Bielska-Białej w Karpatach Zachodnich.

The paper describes the lithology and distribution of microfauna in a selected profile of the Lower Cretaceous Flysch of the Silesian Series. This profile is based on outcrops at the locality Lipnik near Bielsko in the Western Carpathians. The enclosed Tables concern 35 forms of Foraminifera and 10 forms of Radiolaria.

Full Text:

PDF