Występowanie Pithonella ovalis (Kaufmann) w zachodnich Karpatach fliszowych

Wiesław Nowak

Abstract


Pithonella ovalis (Kaufmann) dans les Karpates de Flysch occidentales

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań jednej z problematycznych skamieniałości — Pithonella ovalis (Kaufmann) podając fotografie i rysunki. Omówiono ich występowanie w Karpatach polskich i czechosłowackich i scharakteryzowano pod względem makro- i mikroskopowym wapienie, w których te organizmy występują. Podano pozycję w profilu kredy karpackiej.

On a presente la description et les illustrations de Pithonella ovalis (Kaufmann), trouvee dans les sediments de l’age Turonien ou d’un age rapproche, dans les Karpates occidentales.

Full Text:

PDF