Zespół małych otwornic w eocenie tatrzańskim

Stefan Witold Alexandrowicz, Stanisław Geroch

Abstract


Association de petits Foraminiferes dans l’Eocene de la Tatra

Autorzy opisali zespól otwornic znaleziony w marglach tworzących wkładkę wśród wapieni numulitowych odsłoniętych w kamieniołomie „Pod Capkami” w Zakopanem. Margie te reprezentują najniższą część górnego eocenu. W zespole mikrofauny bardzo licznie występują formy planktoniczne, a zwłaszcza Globigerapsis index (Finlay) i Porticulasphaera mexicana (Cushm.).

Full Text:

PDF