Warstwy krośnieńskie dolne z Roztok Dolnych (Polskie Karpaty wschodnie)

Andrzej Ślączka

Abstract


Couches de Krosno inférieures de Roztoki Dolne (Karpates Polonaises Orientales)

W kilku wkładkach w wyższej części warstw dolnokrośnieńskich w fałdzie Bobrki—Rogów—Szczawnego w okolicy Baligrodu stwierdzono faunę dużych otwornic. Osady te powstały w wyniku osuwiska podmorskiego, co doprowadziło do występowania w jednym poziomie dużych otwornic zarówno eoceńskich, jak i oliceńskich.

Dans la partie superieure des couches inferieures de Krosno, dans le pli Bobrka—Rogi—Szczawno, aux environs de Baligród, on a constate la presence de grands Foraminiferes dans quelques intercalations contenant les roches remaniees. Ces sediments representent le resultat du glissement de terrain sous-marin, les grands Foraminiferes eocenes aussi bien qu’oligocenes paraissent dans le meme niveau.

Full Text:

PDF